คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ v.6 (สำหรับนักเรียน) (PDF)

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ version 6 (สำหรับนักเรียน) (PDF)

คลิกที่ปุ่ม "Download Now" ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ