การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา  2565  ตั้งแต่เวลา 14.40 น. วันที่ 7 มิถุนายน  2565 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 65