คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่
เมนู จัดการข้อมูลพื้นฐาน - ตั้งค่าข้อกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรม