ลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดสำหรับเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1
/ 2565
วันที่  6  มิถุนายน  2565 เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป

ม.เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.1/3 ถึง ม.1/14 


ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2
      ห้องที่ต้องลงเรียน ม.2/4 ถึง ม.2/14 


ม.3 เรียนวันพุธ คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.3/4 ถึง 3/14